Zostań inwestorem

Zainwestuj z BDInwestor

Każda inwestycja BDInwestor, to dobra okazja do inwestycji finansowych i zarabiania na rynku nieruchomości komercyjnych. Nie zamykamy się we własnym świecie. Jesteśmy bowiem przekonani, że nasze zaproszenie do prywatnego udziału w montażu finansowym przedsięwzięć nieruchomościowych, pozwoli na szybsze i bardziej ambitne osiąganie założonych celów. Prywatnym udziałowcom umożliwi z kolei osiągnąć lepsze zyski z zainwestowanego kapitału, w porównaniu do klasycznych sposobów oszczędzania – przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa zainwestowanych środków.

 

Jedną z możliwości biznesowych współpracy z BDInwestor, do której obecnie zapraszamy, jest rozwijający się obecnie w Polsce model REIT (ang. Real Estate Investment Trust). W założeniu tego modelu, współpraca z BDInwestor obejmować może realizację inwestycji mieszkaniowych dedykowanych dla spółek specjalnego przeznaczenia lub funduszy inwestycyjnych, których celem jest inwestowanie na rynku nieruchomości mieszkaniowych „na wynajem”. W naszej ocenie, jest to obecnie jeden najlepiej sprawdzonych modeli finansowych, pozwalający na dostawę znaczącej ilości nowych mieszkań na wynajem w odniesieniu do potrzeb polskich rodzin. Model REIT, jest dodatkowo zbieżny z opracowywanym projektem rządowego wsparcia w Polsce mieszkań na wynajem, a to w znaczący sposób podnosi jego atrakcyjność dla inwestycji długoterminowych na rynku nieruchomości.

 

Kontakt